Solan-MH

I helga har Vegard,Tor-Egil og Solan vært på lang tur med fisking og teltur på planen 😉 😎 Vi var også så heldige å få plass på MH i Sverige for Solan. Den gjennomførte han med glans 😆 Jeg gjorde en mega tabbe med å glemme å minne Vegard på at jeg sier «værsogod» til Solan når vi pauser. Så akkurat det, hadde han trengt å ha i bakhodet. Solan hadde ingen planer om å springe ut, uten kommando 😳 Så Vegard fikk lov å si en ut kommando til han. Men han tenkte ikke på å si «værsogod» 😕 Solan satte seg pent på siden av Vegard og tittet opp på han. Helt tydelig at han regnet med at her, skal det jobbes 😆 Som dommeren sa slik skal en retriever være. Test lederen ga bare beskjed om at «du lille grabben, blir med meg hjem» 😆 Når de kommer hjem, skal jeg se om jeg får lagt ut film. Snille Tor-Egil filmet det hele.

MOMENT 1 2 3 4 5
1a. KONTAKT Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt genom att dra sig undan Accepterar kontakt utan att besvara Drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller
Hälsning
1b. KONTAKT Följer inte med trots flera försök att locka. Följer med motvilligt Följer med, men är inte engagerad i testledaren Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller
Samarbete Alt. provas inte i detta moment
1c. KONTAKT Avvisar med morrning och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren Accepterar hantering Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende
Hantering
2a. LEK 1 Leker inte Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
Leklust
2b. LEK 1 Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten
Gripande
2c. LEK 1 Griper inte Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper
Dragkamp
3a. JAKT Startar inte Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
Förföljande
3b. JAKT Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek
Gripande
3a. JAKT Startar inte Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
Förföljande
3b. JAKT Nonchalerar föremålet. Alt. springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
Gripande
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. AVST.LEK Engageras inte av figuranten Kontroll, avbrott förekommer Intresserad, följer figuranten utan avbrott Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök
Intresse
5b. AVST.LEK Visar inga hotbeteenden Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del Visar flera hotbetenden under momentets första del Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del
Hot/agg
5c. AVST.LEK Går ej fram till figuranten Går fram när figuranten är aktiv på linjen Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning Går fram direkt till figuranten utan hjälp
Nyfikenhet
5d. AVST.LEK Visar inget intresse Leker inte, men visar intresse Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om Griper direkt. Drar emot, släpper inte
Leklust
5e. AVST.LEK Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv figurant Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
Samarbete
6a.ÖVERRASKN. Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
Rädsla
6b.ÖVERRASKN: Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
Hot/agg
6c.ÖVERRASKN. Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
Nyfikenhet
6d.ÖVERRASKN: Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxlng vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen, minskat utslag vid 2:a passagen Båge el tempoväxl. vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
Kvarstående
rädsla
6e.ÖVERRASKN. Visar inget intresse Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager
Kvarstående
intresse
7a. LJUDKÄNSL. Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
Rädsla
7b. LJUDKÄNSL. Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden Går fram till skramlet när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
Nyfikenhet
7c. LJUDKÄNSL. Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
Kvarstående
rädsla
7d. LJUDKÄNSL. Visar inget intresse Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager
Kvarstående
intresse
8a. SPÖKEN Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar fler hotbeteenden under längre tid Visar fler hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker
Hot/agg
8b. SPÖKEN Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte Tittar mot spöken då och då Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. Halva sträckan båda spökena. Alt. Ett spöke hela sträckan Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Korta avbrott Kontroller och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet
Kontroll
8c. SPÖKEN Uppehåller sig framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr
Rädsla
8d. SPÖKEN Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden Går fram till fig. när föraren står bredvid Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet Går fram till fig utan hjälp
Nyfikenhet
8e. SPÖKEN Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid Accepterar kontakten från fig utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten Tar själv kontakt med figuranten Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla
Kontakt
9a. LEK 2 Leker inte Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
Leklust
9b. LEK 2 Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten
Gripande
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Avtagande kontroller under lek/passivitet därefter oberörd Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet Avbryter lek eller passivitet, låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott

6 comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *