Jakt Golden

Hva bør  man overveie før man anskaffer seg en Jakt Golden

Link til den britiske Golden Retrieverklubs beskrivelse av Golden Retrieveren som jakthund  –  meget spennende lesing
Golden Retrieveren er som rase en jakthund. Golden Retrieveren annvendes også til mange andre formål, både på hobbyplan og som arbeidshund .Som jakthund blir den fortrinnsvis brukt som apportør av fuglevilt. Men med litt dresur  er den utmerket som drivende hund også. Rasen har stor annerkjennelse som servicehund, førerhund, narkohund, bombehund, tjenestehund og ikke minst som familiehund. Mye pga dens dresurbarhet, rolige sinn og temperament.
Familehunder selges innimellom, men man skal tenke seg godt om før man anskaffer seg en jakt Golden, da disse ofte stiller større krav til aktiviteter enn en vanlig familie setter pris på. Man skal altså ikke kjøpe en jakt Golden bare basert på dens nydelige farge….

Nedenfor finnes et par grunner til ikke å vile eie en jakt Golden!
En jakt Golden er en hund som elsker å svømme å rulle seg. Likeså foregår all gange i løp. Den søker spenning overalt, jakt innstinktet for raskt en velstelt have til å se ut som et månelandskap.Det er ikke en hund for allergikere, eller for noen som ikke liker aktivitet.

Vakthund ? NEI !
Ikke forvent at en jakt Golden beskytter deg. Selv om den kan være vaktsom. En slik hund er normalt ikke agressiv, da slike egenskaper ikke fremmes i avlen. Den vil sikkert bjeffe mot fremmende samtidig som den logrer lykkelig.

”Drive” ?
Denne hunden er avlet til å arbeide. Den er en fantastisk arbeidshund. Og vil apportere til den stuper. Den skal stimuleres mentalt, hvis du ikke gir den oppgaver finner den oppgaver selv å løse….og det er ikke sikkert du liker dem!  Og trette ut en jakt Golden er meget vanskelig, den skal ha oppgaver. Men hvis hunden blir stimulert mentalt og fysisk vil man til gjengjeld ha en meget givende hund. Den vil være enkel, betenksom, hjelpsom og en helt spesiell og fantastisk kamerat. Men er man ikke innstilt på daglig trening med sin hund, bør man se etter en mindre krevende rase.

Hvorfor egentlig en JAKT-golden ?
JAKT-golden er betegnelsen for en gren av retriever avlen hvor man stadig fastholder foredlingen av de jaktmessige egenskaper som Golden Retrieveren opprinnelig er skapt med. JAKT-golden predikatet indikerer at flere av hundens forfedre er bruksprøvde. En JAKT-golden er ofte en mer slank og adret utgave av Golden Retrieveren, og betegnes som  mere villig til å arbeide en den  mere vanlige variant, som primært fremavles til utstillingsbruk. Skal man nevne en utpreget felles egenskap for Golden Retrievere av begge typer må det være lysten til «å bære» og «gjøre sin eier tilfreds». Det er derfor Golden Retrieveren især verdsettes som jakt og familiehund. Det vil dog neppe være hensiktsmessig å  benytte en av de mange utstillingshundene  i forbindelse med en hel dags jakt tramp på en nypløyd mark.
JAKT-golden besitter blant annet egenskaper for dirigérbarhet, stor arbeidsiver og apporteringsvilje. Listen over fortrinnlige arbeids-egenskaper er stor og det kombinert med det meget vennlige sinn, gjør en JAKT-golden til en meget allsidig hund, både som familiehund såvel som arbeidshund. Man ser ofte en JAKT-golden benyttet som agilityhund, narkohund og redningshund. Man har med andre ord med en meget allsidig hund at gjøre, som har en medfødt evne til å ville gjøre sin fører tilpass. Man skal dog være oppmerksom på at en JAKT-golden ikke er skapt til å ligge på gulvteppet og se søt ut, det er en arbeidshund som krever mental sparring og mosjon. Den mentale sparring kan klares ved å trene hunden til noen av de tidligere omtalte formål. Man kan eventuelt melde seg inn i Retrieverklubben og motta den relevante trening av en av de mange kompetente retrievertrenere. Mosjonen er en betingelse, og man bør naturligvis tilby hunden den nødvendige daglige mosjon

Hvordan velger man så en JAKT-golden ?
Vil man gjerne ha en hund med ovenstående kvaliteter, og ønsker en hund til eksempelvis jakt, agility eller sporarbeide, bør man sette seg litt inn i hundens aner, og blant annet sikre seg at flere av hundens aner på henholdsvis fedrene som mødrene side er bruks prøvde. Man vil til gjengjeld med stor sannsynlighet få en hund med stor samarbeidsvilje og arbeidsglede. Man vil i tillegg komme til å oppleve mange fantastiske timer i selskap med hunden. Hunden er ikke egnet til opphold i en leilighet med utsikt til lange opphold alene, og med begrenset mulighet for åt kunne utfolde sine evner. I det hele tatt bør man neppe spekulere i anskaffelse av en jakthund hvis man bor i en leilighet uten mulighet for daglig energiutfoldelse.
Sitat : I de blindes rike er den enøyde konge.
Why would you want a  Field Trial Golden Retriever ?
Due to the Golden Retrivers excellent retrieving instincts the very first Goldens in Denmark were imported in the late fifties by breeders primarely for hunting. Goldens were in fact imported as hunting companions specialized in the retrieving of upland game birds and they were originally brought to Denmark because of a perceived need among Danish hunters for biddable working dogs with a tender mouth, a fine nose and stamina – dogs which could find and bring back wounded or dead game. In the sixties and the seventies the Golden became a very popular family dog, the breeding thus becoming focused on quantity and the making of show dogs. As a result of this line of breeding a Golden Retriever was made with no reference at all to the gundog that it originally emerged from. The result was a larger white-coated dog with the looks comparable to that of a polarbear. Fortunately there are still breeders around that bring honor to what the breed was once made to be; a gundog with excellent retrieving instincts and it’s therefore still possible to get a Golden Retriever with the skills and capabilities originally brought to this country. You will find a list of Danish breeders on this site.
A Field Trial Golden Retriever indicates that the Golden Retriever in question has been bred with great focus on the breed’s hunting abilities and that some or all of the dog’s ancestors have been field trialed. The Field Trial Golden is usually a more lean and agile individual and is known to be more willing to please than it’s more popular cousin; the showdog. The Field Trial Golden Retriever is known to be very eager to work and is likewise eager to please you and do your bidding. The more massively buildt showdog has a tendency to a more clumbsy and heavyset stature and is not very suitetable for a long day of hunting in a muddy field. A common feature of both dogs is that they are perfect family dogs and their friendly and loving behavior makes them suitable for a family with children. Goldens Retrievers are renowned for their gentle easygoing ways. They are happy, people-oriented dogs, patient with children and adaptable to new situations. They are friendly to a fault, always greeting people with a toothy smile and a wag – often carrying a toy or what ever comes in handy. They are most definitely not guard dogs since they greet every intruder as a personal member of the family. They do not do well in kennel environments because they crave plenty of human interaction to thrive.
The FT Golden Retriever breed is known for their  game finding ability, the quickness and directness of the retrieve. They are also known to enforce quick pickups and fast returns, they have an excellent natural nose, marking ability, control, drive and style. You will also find Golden Retrievers used as Agility dogs, Police dogs (narcotics) or Rescue dogs as well as a a Family dogs. The Golden Retriever’s desire to please makes it perfectly suited for all the above mentioned tasks. The FT Golden Retriever, however, is not bred to live a lazy life snoring away under the coffee table. This dog is a working dog and craves daily excersice as well as mental training. The mental training can be accomplished by using dummies to imitate a hunting scenario and to enforce the dogs natural interest in retrieving things. In Denmark you can attend courses made specially to develop the nature of the breed. The courses are conducted by : Retrieverklubben .
How do you choose a FT Golden Retriever ?
If you would like to get a dog with the above mentioned qualities and if you should want to use the dog as a gundog, you ought to get familiar with the pedigree of the dog in question and make sure that at least some or all of the ancestors have been Field Trialed or maybe even be FT winners / FT Champions. By assuring this you will most likely get a dog with the mental capacity of the Field Trial Golden Retriever. You will also most likely spend many happy hours of training your dog. And hopefully you will find, as we do, that by stimulating and training your dog to fully develop it’s natural born instinct – you will in return get a happpier and more joyfull dog.