Hvorfor være medlem i NRK

Hvorfor være medlem?

Nå er det slik at jeg bor langt i fra aktive avdelinger av klubben. ergo har jeg ingen mulighet til å delta på aktivitetene, som er i retriever klubben. Jeg er heller ikke interessert i utstilling, som hobby. Jeg stiller hundene 1-2 ganger for å få en bekreftelse på rase standarden. Selv om jeg selv ikke er opptatt av utstilling har jeg stor respekt for de, som har det. Mine hunder derimot blir trent og konkurrerer i bruks grener og lydighet. Hva har jeg da igjen for å betale medlemskapet? Jo, jeg kan selvfølgelig støtte det arbeidet, som legges ned for å ta vare på retrieverene, som en god og sunn rase. Og man bør absolutt sette pris på dem, som bruker tid på å engasjere seg i et slikt frivillig arbeid. Men hva da, når jeg føler at jeg absolutt ikke er enig i enkelte ting. I min forståelse av en god Golden (som er min rase), er det faktisk en apporterende hund i gruppe 8. Altså en ”bruks hund”. I rase standarden står dette: ” Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er og effekten på hundens helse og velferd, samt dens evne til å utføre sitt tradisjonelle arbeid.” Og dette: “Adferd/temperament:

Lydig, intelligent og med naturlig arbeidslyst. Vennlig, snill og tillitsfull.”

Her er det mine funderinger kommer inn 🙂 Hvordan kan 2 x Excellent (tidligere premiering 2 x 1AK eller 2 x HP oppnådd i JK/UK) fortelle noe om en retrievers arbeidslyst? Eller grunnleggende instinkter?

Slik kravet for å ha et kull på valpelisten til Golden er i dag, vil ikke min tispe kunne stå oppført der. Dette pga at utstillings kravet er: 2 x Excellent (tidligere premiering 2 x 1AK eller 2 x HP oppnådd i JK/UK)

Og jeg personlig mener at en bekreftelse i forhold til rase standard burde være nok med henblikk på utstillings krav. En retriever skal inneha en del ”arbeids kvaliteter” etter mitt syn. I tilegg bør de absolutt være testet på den mentale biten. En retriever med vann skrekk og skudd redsel er ikke et bra avlsdyr! Hvorfor ikke nøye seg med ”Good”, som krav for utstillingsdelen. Så innføre en eller annen form for funksjons test, for retriever egenskapene. Hvorfor skal vi, som ikke interesserer oss for utstilling, bli tvunget til å delta i denne aktiviteten. Jeg har da ingen planer om å presse noen til å begynne med lydighet/bruks 😉 Jeg ser mye ironi i at en tispe som er, bruks premiert, lydighets premiert, mh beskrevet, hofter: A, albuer: A, øyenlyst ua, SAN testet:fri, Optigentest, prcd-PRA: clear/normal, GR_PRA1 test clear/normal og faktisk har 1JK og 2UK på utstilling, ikke er bra nok.

Men derimot en tispe med nok utstillings resultater, hofter A eller B og øyenlyst kan stå oppført på denne listen.

I teorien kan altså foreldredyr med albuer E, null retriever egenskaper og ukjent pra staus  stå der. Dette altså i teorien. Jeg sier ikke at det er slik 😉 Vil jeg da anbefale uerfarne valpe kjøpere og se etter valp på denne listen. Desverre svaret er nei! Valpelisten pr i dag, sier ingenting om foreldre dyrenes retriever status. Den sier også for lite om helse statusen!

En retriever er altså en jakthund. Ergo bør jo dette være viktigst: GRUPPE 8 ? APPORTERENDE HUNDER:Retrievere:NORSK JAKTCHAMPION (N JCH):Tre ganger 1. premie jaktprøve i EK for retrievere i Norge under tre forskjelligedommere, samt godkjent praktisk jaktprøve.Alternativer for praktisk prøve:? Internasjonal prøve: minimum ”very good”? Svensk prøve: 1. premie på A?prøve eventuelt godkjent praktisk prøve? Dansk prøve: 1. premie på åpen A?prøve.Hunden må være utstillingspremiert med minimum Sufficient.

Man kan da spørre seg,hvorfor er utstillings kravet til en jakt champion betydelig mindre?Men absolutt mere realistisk og oppnåelig for de av oss som ikke prioriterer utstilling.

Så hvorfor er jeg fremdeles medlem i NRK, nei se, det vet jeg ikke.

3 comments

 • Hei.

  Jeg fant hit via Gøril (i Vika) sin fb-side. Jeg syns du stiller spennende og aktuelle spørsmål, problemstillinger som hyppig blir diskutert blandt retriverfolk i alle "under-kulturer". Retriverklubben ER medlemmene, og summen av det medlemmene står for og mener! 6000 mennesker blir ikke enig ned til minste detalj så reglene er jo et resultat av demokrati og organsisasjonsarbeidet.

  Jeg regner med at noen av grunnene til at du er medlem i klubben er for at du er glad i rasen din, og vil jobbe til beste for den. Engasjer deg! (Det gjør du jo i bloggen her, men la også andre i klubben få høre deg.) 🙂 Du kan skrive innlegg i diskusjonsforumet til NRK, du kan påvirke via lokalavdelingen, kontakt med raserådet, skrive leserinnlegg i RN, få lokalavdelingens representatn til å snakke deres sak på konktakmøte, generalforsamling osv.

  Så skal jeg være litt mer konkret. 8) Retrieveren er en Jakthund, og kravet for å komme på valpelista er at hunden har premiering fra jaktprøve for retreivere. Der holder det med premiering på én prøve, og det kan gjerne være en 3. premie i Begynner Klasse!!! Dersom hunden ikke er premiert i den grenen som retrieverne er skapt for. Krever klubben at den har premiering fra utstilling. Så det vil si at du i stedenfor å stille på utstilling, kan delta på jaktprøve. En jaktpremiert retriver, kan og vil svømme, den er lydig og arbeidsglad, den tåler skudd, den har apporteringslyst og den har ikke hard munn. Vi vet ikke om den tar vilt og behandler viltet skikkelig, fordi det ikke testes før i AK. Men man får stole på at Oppdretterne tar ansvar i forhold til denne egenskapen. Det å stole på at oppdretterene tar anvar som gjennomsyrer politikken i Retrieverklubben, (og det er også føringene fra Norsk Kennel Klubb).

  Noen vil at man ikke skal ha noen som helst krav for å komme på valpelista. Forutenom at man er medlem i klubben muligens, la alle kull få komme fram i lyset og la oppdrett og handel av valp være en sak for oppdretter og valpekjøper! Det kan og bør selvfølgelig ligge informasjon om rasen, dens egenskaper og sykdommer som man skal vite om. Kanskje det kunne være en løsning? Eller er det total ansvarsfraskrivelse? Kanskje bør man ha krav om at hundene skal være fri for alt som du nevner av sykdommer og gentester over her? Kanskje skal man tilbake til at det sitter et avlråd og bestemmer om en kombinasjon kan gjennomføres eller ikke? Det har man jo prøvd i Retrieverklubben før, jeg tviler på at vi går tilbake dit. Men man kan jo diskutere om man skal ha flere krav for å komme på lista. Du er inne på MH f.eks – vi kunne kreve at hundene skulle være MH testet. Men det blir jo å tvinge folk til å drive med en aktivitet de ikke nødvandigvis liker..? Det kan jo forsvares, dersom man har behov for å MH teste hundene, har man problemer på rasen som kan avdekkes gjennom en MH – bør det vurderes som en mulig måte å bekjempe et problem. Da er man også avhengig av at MH – er tilgjenngelig for alle.

  Det at en hund har premiering fra LP og AG syns jeg selv forteller mye om en hund. Og det bør kanskje vurderes om premieringer herfra skal kunne erstatte f.eks kravet til eksteriør (utstillingsresultat)? Men en hund kan få høye premieringer inne disse grenene uten å inneha de viktige retrieveregenskapene -svømmelyst, skuddfasthet, apporteringslyst (joda man har apportering i LP – men det blir ikke det samme). Mna kan få fram hunder i LP og AG som absolutt ikke er rasetypiske i være måte og mentalitet, hvis man lar resultater fra disse øvelsene telle så kan man avle retrivere som hverken har retriverens jaktlige egenskaper eller ser ut som en retriver. (Utgangspunkt i Standard og Opprinnelig bruksområde). Det er kanskje ikke det du/vi ønsker heller?

  Jeg håper du fikk litt mer forståelse for hvorfor reglene er slik det er… Men, regler og retningslinjer kan endres, om nøye vurderinger får fram at man ønsker det!?! Helt til slutt så må jeg si at jeg personlig er enig med deg i at utstillingskravet om 2 x excellent er strengt, en hund med very good er også en veldig god representant for rasen eksteriørt. Og de strenge reglene gir en fordel for de som er interresert i utstilling som hobby. For det er ikke til å stikke under en stol at hvordan en hund presenteres har stor beydning for resultatet. Det er med utstilling som med andre ting at man kan tilegne seg kunnskap og trene både hund og handler til å gi et bedre inntrykk. 🙂 Men husk på at man kan velge og heller bevise at hunden har de opprinnelige bruksegenskapene gjennom en jaktprøve.

  Håper du fortsetter som medlem i Retieverklubben og at du kan få med deg andre LP- og Bruksfolk til å snakke for hvordan dere opplever kravene! Og hva dere mener er lurt for rasen din/rasene våre!!! 🙂 Jeg vet at ikke alle er like interresert i foreningsliv og organisasjonsarbeid, men tro meg på at de som sitter i styre og stell også er fornuftige hundemennesker som jobber for rasen(e)s beste. Diskusjoner og meningsutveksliger er veldig øskelig for å "kvalitetssikre" at vi beveger oss sammen i riktig retning.

  Med Vennlig hilsen

  Nina W. Nilsen

  Kennel Multestua

  • Hei Nina

   Utrolig bra og utfyllende svar.Jeg tror jeg og du er på lik linje med tanker om retrieveren. Når det gjelder jakt, er problemet igjen for oss,som bor delvis i gokk 🙂 Jeg har over 2 timers kjøring en vei, for å delta i nærmeste lokale gruppe. Så det strander litt på det,for mange.Hvis man ikke er så heldig å besitte kunnskap om inntrening selv. Dermed tror jeg en eller annen form for funksjons beskrivelse kunne være ok. Når det gjelder lp/bruks, synes jeg personlig det sier vel så mye om retrieveren,som et godt utstillings resultat gjør.Men jeg er også enig med deg at mye kan trenes inn,selv om hunden nødvendigvis ikke innehar rette egenskapene for rasen. Utstilling handler mye om god handling. Ergo står man tilbake med samme problemet:) Når det gjelder,helse, bør kravene absolutt økes. De fleste som holder på med hund,vet at en dårlig albu er vel så hardt for hunden,enn en dårlig hofte.Jeg har prøvd å få i gang diskusjon på retriever forumet.Men der er det merkelig stille……Jeg ser også at andre har prøvd.

  • Oi,glemte en ting.En mh test skal ikke trenes på i forkant. Den skal vise hva som bor i hunden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *