Film av Gurin`s mh


 

IMG_8948 (Small)Tabellen visar MH-testets poeng i skalan 1-5

Dommer: Conny Borg

Gurin «score» er merket med rosa.

 

Gurin har i dag tatt mh i lag med resten av kull søsknene sine. Jeg har egentlig ikke fått noen store overraskelser  av den.Det eneste må være at hun overhode viste interesse for å leke med en fremmed :-DGurin er veldig «min» hund og det er kun meg hun virkelig har drakamp med og da har hun det til gangs.Alt andre har,skal pakkes sammen og levers til meg 😉

Moment

1

2

3

4

5

1a.
KONTAKT

Hälsning
Avvisar kontakt
-morrning och/eller bitförsök.
Undviker kontakt
– skyggar och drar sig undan.
Accepterar kontakt –
helt oengagerad, men drar sig inte undan.
 Tar
kontakt själv eller när föraren tar kontakt.
Balanserad
Intensivt
kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla
1b.
KONTAKT

Samarbete
Följer ej med trots
upprepade försök att locka.
Följer med motvilligt.
Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.
 Följer med hela
sträckan, neutral.
Följer
med villigt. Engagerar sig.
Följer med villigt.
Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c.
KONTAKT

Hantering
Avvisar. Morrar och
eller bitförsök.
 Undviker, drar sig
undan, söker stöd hos föraren.
Accepterar. Är neutral. Accepterar,
svarar med
kontaktbeteende.
Accepterar. Intensivt
kontaktbeteende mot testledaren.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar
intresse.
Leker – startar
långsamt men blir aktiv.
Leker
aktivt, startar snabbt.
Leker mycket aktivt,
startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på
föremålet.
 Griper
försiktigt eller nyper i föremålet
Griper direkt med hela
munnen.
Griper direkt, hugger
föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt,
släpper, håller, drar ej emot.
Biter –
drar emot, släpper, tar om.
Griper direkt med hela
munnen, drar emot tills testledaren släpper.
Griper direkt med hela
munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper
3a. JAKT
Förföljande
Startar
ej.
Startar men
avbryter.
Startar eller springerlångsamt.
Kan öka farten. Fullföljer.
 Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög
fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
   
3b. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet/
springer ej fram.
Griper ej, nosar på(x) föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släp-per. Griper direkt. Behållerbytet i minst 3 sek.
 
4
AKTIVITET
Är ouppmärksam,
ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn
– står, sitter eller ligger.
 Är
uppmärksam och i huvudsak lugn.
Enstaka aktivitets-
höjningar.
Är uppmärksam, ngt
orolig. Vandrar runt efter hand.
Är orolig, Växlar
snabbt aktiviteter.
5a. AVST.
LEK

Intresse
Engageras ej av
figuranten.
Ointresserad.
Kontroll,
avbrott förekommer.
Intresserad, följer
figuranten utan avbrott.
Intresserad, vill iväg.
Enstaka startförsök.
Mycket intresserad.
Vill iväg.
Upprepade startförsök.
5b. AVST.
LEK

Hot/Agg.
 Inga
skall eller morrningar.
Enstaka skall och/eller
morrningar under mom. första del.
Enstaka skall och/eller
morrningar under mom. första och andra del.
Visar hotbeteenden,
skall och morrningar under mom. Första del.
Visar hotbeteenden,
skall och morrningar under mom. Första och andra del.
5c. AVST.
LEK

Nyfikenhet
Går ej fram till
figuranten utan hjälp. Ointresserad.
Går fram
när figuranten pratar och bollar med föremålet
Går fram till den
dolda, men talande figuranten
 Går fram till
figuranten med låg kroppsställning och eller tidsfördröjning.
Går fram direkt till
figuranten utan hjälp.
5d. AVST.
LEK

Leklust
Visar inget
intresse.
Leker ej men visar
intresse.
 Leker, griper
försiktigt, släpper, drar ej emot.
Griper
direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Griper direkt med hela
munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST.
LEK

Samarbete
Visar inget
intresse.
Blir
aktiv men avbryter.
Är aktiv med figuranten
när denne är aktiv.
Är aktiv med
figuranten, intresse även mot passiv fig.
Uppmanar passiva
figuranten till fortsatt lek.
6a.
ÖVERRASKN.

Rädsla
Stannar, kort
stopp.
Hukar sig och
stannar.
 Gör
undanmanöver utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5
meter.
Flyr mer än 5
meter.
6b.
ÖVVERRASKN.

Hot/agg
Visar
inga hotbeenden.
 Visar enstaka
hotbeteenden.
Visar flera
hotbeteenden under längre tid.
Visar flera
hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och
attacker som kan avslutas med bett.
6c.
ÖVERRASKN.

Nyfikenhet
Går fram när
föraren lägger ned overallen/går inte fram,
Går fram när
föraren sitter på huk o talar till overallen – lockar på hunden.
 Går fram till
overallen när föraren står bredvid.
Går fram till
overallen när föraren gått halva avståndet.
Går fram till overallen utan hjälp.
6d.
ÖVERRASKN.

Kvarstående rädsla
 Ingen
tempoförändring eller undanmanöver.
Liten båge el liten
tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna
Båge el tempoväxl
vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Båge eller tempoväxl
vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av
rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.
ÖVERRASKN.

Kvarstående intresse.
Inget
intresse för overallen.
Stannar upp Luktar
tittar på overallen vid ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar
tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Biter i/lek mot
overallen, Intresset minskar efter hand.
Biter i/leker med
overallen vid två eller fler passager
7a.
LJUDKÄNSL.

Rädsla
Stannar.
Kort stopp.
Hukar sig och
stannar.
Gör undanmanöver utan
att vända bort blicken.
Flyr högst 5
meter.
Flyr mer än 5
meter.
7b.
LJUDKÄNSL.

Nyfikenhet
Går inte fram. Går  fram när föraren
sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden.
Går fram till skramlet
när föraren står bredvid.
Går fram till skramlet
när föraren gått halva avståndet.
 Går fram
till skramlet utan hjälp.
7c.
LJUDKÄNSL.

Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring
eller undanmanöver.
Liten
båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av
passagerna.
Båge eller tempoväxl
vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Båge el tempoväxl vid
minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av
rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d.
LJUDKÄNSL.

Kvarstående intresse
 Inget intresse för
ljudkällan.
Stannar
upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Stannar upp.
Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Biter i/lek mot
skramlet. Intresset minskar efter hand.
Biter i/leker med
skramlet vid två eller fler passager.
8a.
SPÖKEN

Hot/agg
Visar inga
hotbeteenden.
Visar
enstaka hotbeteenden
 Visar flera
hotbeteenden under längre tid.
Visar flera
hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och
flera attacker.
8b.
SPÖKEN

Kontroll
Enstaka kontroll
därefter inget intresse/skärmar av sig.
Tittar till mot spökena
då och då
Kontrollerar/handlar
mot spökena. Långa avbrott.
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. kortare avbrott. Kontrollerar/handlar
mot båda spökena under hela momentet.
8c.
SPÖKEN

Rädsla
Uppehåller sig i
huvudsak framför el bredvid föraren.
Uppehåller sig i
huvudsak framför el bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Uppehåller sig i
huvudsak framför el bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och
kontroll.
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart
och kontroll.
Flyr längre än kopplets
längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d.
SPÖKEN

Nyfikenhet
Går fram när föraren
tagit av figs förklädnad
Går fram när föraren
talar med fig/lockar på hunden.
 Går fram till spöket
när föraren står bredvid.
Går fram
till spöket när föraren gått halva avståndet.
Går fram till spöket
utan hjälp.
8e.
SPÖKEN

Kontakt
Avvisar eller undviker
kontaktförsök.
Accepterar kontakt –
helt oengagerad men drar sig inte undan.
Besvarar kontakt när
figuranten bjuder.
 Tar
kontakt själv.
Balanserad.
Intensivt
kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar
intresse.
Leker – startar
långsamt men blir aktiv.
 Leker
aktivt, startar snabbt.
Leker mycket aktivt,
startar mycket snabbt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar
först på föremålet.
(x) Griper försiktigt eller
nyper i föremålet.
Griper
direkt med hela munnen
Griper direkt, hugger
föremålet.
10.
SKOTT
Visar
ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
 Kontroller som
försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad
aktivitet
Avtagande reaktioner på
skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till
aktivitet/passivitet.
Avbryter
aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet
Kvarstående oro efter
flera skott.
Avbryter efter tydliga flykttendenser/
avstår skott.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *