Hverdagslydighet


Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser, finnes det en del du bør lære hunden. Dette for at du og hunden skal trives sammen, men også av hensyn til omgivelsene. Ha i bakhodet at det finnes nesten like mange løsninger som det finnes hundeeiere. Før du bestemmer deg for fremgangsmåte, bør du lese og prate med andre eiere/trenere og velge den metoden du finner mest fornuftig.
Kontakttrening
Målet med slik trening er å få hunden til å oppsøke kontakt med eier. Treningen vil da gå lettere fordi hunden hele tiden er oppmerksom på hva eieren gjør.

Kontakttrening kan foregå ved at man kan oppmuntre hunden til å se på seg og belønne med ros, lek eller godbit. Hvis hunden er løs ute og plutselig ser i retning av eieren, kan eieren rose og sette igang en lek. For å få en hund som synes det er stas å komme til eieren sin, er det lurt å alltid belønne hunden når den kommer uoppfordret tilbake. Belønning kan være lek, ros eller godbit, det viktigste er at det oppleves som positivt å ta kontakt.
Aktivisering
Alle hunder trenger utfordringer, både fysiske og psykiske. Noen raser trenger mer enn andre, og alle hunder er forskjellige. Problemer som oppstår, oppstår ofte på grunn av mangel på aktivisering. Det er en sammenheng mellom lederskap, aktivitetsnivå og problemer. Initiativ fra eieren (du) i form av mental og fysisk trening, vil gi et godt og trygt eierskap.

I aktivisering ligger lydighetstrening, sirkuskunster, problemløsing, miljøtrening (uvante situasjoner), søking osv. Kort sagt alle ting som krever at hunden bruker sin hjerne.
Å komme på innkalling
Innkalling bør læres inn så tidlig som mulig. Er hunden fortsatt valp kan du dra nytte av dens usikkerhet og interesse for deg. Som i annen tidlig lydighetstrening og også i trening av voksen hund, er det viktig å gjøre innkallingstreningen morsom. Start med å få hundens oppmerksomhet og ros den når du får kontakt. Oppfordre hunden til å komme til deg uten å bruke kommando, men ved å løpe fra den eller innvitere til lek. Når den kommer løpende gir du masse ros og evt. godbit. Etter hvert som dette går bra, kan du legge til en kommando i det du ser at hunden bestemmer seg for å komme.

Hvis hunden er voksen kan du bruke samme metode, men dersom du er usikker på om hunden kommer, eller om du ikke får kontakt med den fra avstand, kan det være lurt å bruke en langline for å hindre at den løper fra deg.

Ting som er viktig å vite om innkalling:
1) Kjeft aldri på hunden når den omsider kommer. Det skal alltid være fint å komme til lederen sin.
2) Sørg for å ha en godbit eller noe annet som hunden liker (ball, leke, klikker) for å rose hunden når den gjør noe riktig. Siden innkalling kanskje er en av de viktigste øvelsene en hund bør kunne, er det lurt å belønne hunden hver gang man er fornøyd med innkallingen.
3) Begynnertrening bør skje i trygge og rolige omgivelser. Etter hvert som hunden blir flink kan du oppsøke nye og mer urolige steder å trene på.
4) Kall aldri inn hunden når du vet at den ikke vil komme. Løp da heller fra den, aldri mot den med mindre du vet at du får tak i den. Hvis hunden virker usikker, dvs den begynner å snuse, tisse eller virker nølende på andre måter, kan man prøve å snu seg bort eller avlede med å løpe bort fra hunden.
Lederskap
For å få en lydig og trygg hund må man sørge for å være en god leder. En god leder er selvsikker, beskyttende, sørger for at hunden får alle sine behov dekket, tar ansvar, tar initiativ til de aller fleste aktiviteter og lar hunden ta initiativ i de tilfellene den vet best. En god leder tilbringer masse tid sammen med hunden.

Selvsikkerhet: Du som eier opptrer med selvsikkerhet overfor omgivelsene og overfor hunden.
Beskyttende: Du som eier sørger for at hunden ikke kommer opp i situasjoner den ikke kan takle.
Behov: Du som eier sørger for at hunden får nok mat og drikke, fysisk og psykisk aktivisering, stell av tenner, klør, pels osv.
Ansvar: Du som eier tar avgjørelsene om når dere skal gå tur, spise, legge dere osv.
Initiativ: Du som eier setter i gang aktiviteter som hunden trives med og oftere enn hunden. Dette inkluderer alt av trening, lek og annet.
Lære å sitte
Å sitte på kommando er som regel en av de første tingene valper lærer og dette er nyttig å kunne fordi den kan brukes som en avledningsøvelse for å stoppe hunden ved behov. Øvelsen er lett å lære inn fordi hunden nærmest kommer av seg selv i forbindelse med at hunden ønsker noe. Hvis du holder matfatet mens du står oppreist, vil hunden sannsynligvis sette seg ned automatisk. Kommander «sitt» idet den setter seg.

Man kan også holde hånden, evt. med en leke eller godbit, foran snuten på hunden, og sakte føre hånden oppover og bakover. Hvis hunden setter seg, får den godbiten eller lek som belønning. Hvis den forsøker å hoppe opp, tar man bort hånden og prøver på nytt. Etter hvert som hunden lærer dette, legges kommandoen «sitt» til samtidig som man fører hånden over hodet til hunden. Deretter bør man trene «sitt» i mange situasjoner; før hunden får mat, mens du kler på deg før tur, før du lar hunden gå ut/inn gjennom døra, mens dere går tur, osv.
Tigging ved bordet
Hunder tigger ved bordet dersom de oppnår noe med det. Den enkleste måten å unngå eller venne hunden av med tigging ved bordet, er å ikke mate hunden. Den vil etter hvert skjønne at det ikke er noe poeng i å sitte der. Mange nekter også hunden å oppholde seg i nærheten av bordet under måltidene. For ordens skyld, det er du som bestemmer om hunden skal få lov til å tigge. Noen hundeeiere syns det er greit, de fleste ikke.
Ligge i møbler
Å venne en hund av med å ligge i møbler, er vanskeligere enn å aldri la den få lov. Derfor bør du ta beslutningen om hunden skal få lov eller ikke fra første stund. Forsøk så godt som mulig å aldri la hunden få hoppe opp i møbler i utgangspunktet. Dersom hunden er på vei opp i et møbel, avleder du den raskt med et signal og roser den når den hører etter. Overrasker du hunden i sofaen, er det ikke noe poeng i å skjenne på den. Be den i stedet om å gå ned hver gang du overrasker den. Hvis du vet at hunden kommer til å nekte, kan du gå til et annet rom og lokke på den derfra.
Stå bundet ute
Det er praktisk å kunne binde hunden uten at den bjeffer og piper utenfor butikker ol. når du er ute på tur. Dette kan du starte med å trene på hjemme. Bind hunden fast i en lenke ved siden av deg (helst i en lenke som ikke kan bites i stykker) og fra valpen med jevne mellomrom, og i lenger og lenger perioder hvis det går bra. Ikke la den stå så lenge at den blir rastløs og begynner å pipe eller bjeffe. Når den har vent seg til treningen inne, kan du begynne å trene ute, først i korte perioder alene, deretter lenger og lenger. Det kan hjelpe valpen å ha et tyggebein eller lignende.

Advarsel: Vær forsiktig med å binde hunden på steder hvor du ikke kan følge med den, både pga av faren for at noen kan skade eller stjele hunden og for å hindre at noen evt. blir skadd av hunden.
Legge seg ned på avstand
I tillegg til en sikker innkalling, er det lurt å lære hunden å legge seg (evt. stå/sitte) på avstand. Dette av to grunner; i noen situasjoner er det lettere å stoppe hunden og så gå og hente den enn å kalle den inn, og for å unngå farlige situasjoner, f.eks at en bil kjører fordi mellom deg og hunden, da er det tryggest å be den stoppe/legge seg. Før du lærer inn dette, må hunden kunne utføre kommandoen for ligg/stå/sitt nær deg, deretter økes avstanden gradvis.
Hunder som hopper på mennesker
Det er ikke noe særlig med hunder som hopper på mennesker når de hilser. Menneskene kan være redde og hunder er ofte møkkete! Det finnes flere måter å lære hunden av med dette, og her følger noen. Uansett bør du velge en løsning som virker fornuftig
1) Kommander hunden til å sitte før den får hilse. Så lenge den ikke klarer å sitte i ro, skal ikke den møtende ta kontakt.
2) Be mennesker som skal hilse sette seg ned på huk slik at ikke hunden trenger å hoppe. Pass på at hunden holdes tilbake dersom den prøver å hoppe.
3) Be mennesker som skal hilse snu seg med ryggen til hver gang hunden prøver å hoppe.
Hilse på andre hunder
Enten hunden din er løs eller i bånd, bør den ikke alltid få lov til å løpe og hilse på andre hunder. Når den får lov bestemmer du og da skal den vente til du gir den lov. Dette av to enkle grunner; den møtende hunden kan være aggressiv eller under en kommando, og du som leder bør ha kontrollen over slike situasjoner. Dette er lurt å trene på dette helt fra begynnelsen.
Når hunden rir på mennesker
Det er forskjellige meninger om hvorfor hunder rir på mennesker. Noen forklaringer går på at det er en demonstrasjon av dominans, lek, stress eller seksuell adferd. Uansett årsak; voksne hunder som rir på mennesker er ikke noe morsomt. Mange gjør feilen å la hunden få lov fordi det er søtt eller morsomt mens valpen er liten, men etter hvert kan det utvikle seg til å bli et problem og da spesielt for besøkende eller andre som har problemer med å sette grenser for hunden. Det enkleste for å unngå dette er å aldri la hunden få muligheten. Har hunden fått denne uvanen må man konsekvent sørge for at den avledes eller ikke får muligheten til å gjøre det, og vise besøkende og andre «ofre» i familien hvordan de skal oppføre seg overfor hunden. Den enkleste måten å venne hunden av med å ri på mennesker, er å snu seg bort fra hunden og ignorere den når den prøver seg. Og belønne den med lek når den har sluttet.
Alene hjemme
Alle hunder må være alene hjemme, noen av og til, mens andre er alene i flere timer hver dag. Det finnes ingen fasit på hvor lenge en hund kan være alene, men det finnes noen greie holdepunkter:
·  Hunden bør ikke være alene lenger enn tiden som pleier å gå mellom to turer, og valper kan ikke være like lenge alene som en voksen hund.
·  Hvis hunden er mye alene, bør man sørge for at den tiden man tilbringer med hunden blir fylt med aktiviteter. (8 timer eller mer er mye) Dersom man ikke klarer å dekke hundens behov bør man heller vurdere om man passer som hundeeier.
·  VVed lange perioder alene er det også en løsning å alliere seg med en nabo el lign slik at hunden blir luftet i løpet av dagen. Noen velger også la noen være «dagmamma» for hunden fremfor å la den være alene hjemme.

Det å la hunden være alene hjemme er et problem for mange. Mange hunder mistrives og ender opp med å bjeffe kontinuerlig til stor frustrasjon for naboene, eller å bite i stykker ting til stor frustrasjon for eieren. For å unngå dette må man sørge for at hunden slapper av alene. Først og fremst må hunden vennes til å være alene over gradvis lengre perioder.

Endel velger også å ha hunden i bur når den er alene, da har den et trygt krypinn og den kan ikke ødelegge noe. Det er mange meninger for og imot bruk av bur, hver får avgjøre hva som er riktig for sin hund. Dersom man velger å ta i bruk bur må man passe på at buret er stort nok til at hunden kan stå oppreist og snu seg inne i buret. Det er også viktig at man venner hunden til buret på en vennlig måte slik at dette blir et sted for hunden trives.